Zaloguj się / Nie masz konta? Zarejestruj się

Rejestracja

Formularz rejestracji użytkownika - wypełnienie wstępnej deklaracji przystąpienia do programu.
Proces rejestracji zakończony zostanie w dowolnym oddziale, gdzie nastąpi wydanie karty programu.


Podanie numeru PESEL nie jest wymagane, ale pozwoli odzyskać niewykorzystane punkty z zagubionej / skaradzionej karty.

Zapoznaj się z polityką w PDF
Do strony głównej